MONEY BOUQUET/CAKE


ช่อธนบัตร และเค้กธนบัตรแบบพิเศษๆ ที่ทางร้านตั้งใจออกแบบมาอย่างสวยงาม ไม่ใช้กาวหรือเทปกาวติดที่ธนบัตร ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนบัตรจะยังคงสามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานได้ตามปกติไม่เสียหาย

BN1


BN2


BN3


BN4


BN5


BN6


BN7


BN8


BN9


BN10


BN11


BN12